close

Lum Çitaku

Drejtor i Programeve

+383 38 213 227

Lumi ka mbi dy dekada përvojë të pasur në filmbërje, arte vizuele e mediatike, si dhe mbi 10 vite përvojë në hulumtim dhe menaxhim të kulturës. Ai ka punuar si regjisor e krijues, drejtues programesh kulturore e kinematografike, producent, ligjërues dhe hulumtues i filmit e mediave të reja duke integruar njohuritë e praktikat nga antropologjia bashkëkohore në procesin krijues dhe atë të prodhimit. 

Ai ka përfunduar studimet e nivelit Master në Antropologji Vizuele dhe të Mediave (Departamenti i Shkencave Politike dhe Sociale - Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Sociale në Universitetin Freie në Berlin) me notën më të lartë. Paraprakisht ka përfunduar studimet Bachelor në Arte dhe Shkenca të Aplikuara nga Instituti i Teknologjisë i Roçesterit, ku ligjëron nga viti 2020. 

Si bursist programit YCS të EU-së dhe Qeverisë së Kosovës - që ka për qëllim ndërtimin e një shërbimi civil profesional dhe apolitik në Kosovë, në 2019 Lumi i është bashkuar Qendrës Kinematografike të Kosovës për të vazhduar kontributin në fushën e filmit edhe nga përbrenda institucioneve, dhe ku ka udhëhequr institucionin qëndror të filmit për afër dy vite (2021-2023). Ai është poashtu anëtar i Akademisë Evropiane të Filmit.

Gjatë studimeve të koncentruara në nëndisiplinën e Antropologjisë Digjitale, Lumi ka zgjeruar projektin e tij 'An Anthropology of Interface - Dialektika dhe Estetika e të Krijuarit me Digjitalen' një fenomenologji tempo-historike - kombinim i hulumtimit etnografik në disa vende, etnografisë shqisore e digjitale, dhe filmit interaktiv që heton jetët e krijuesve digjitalë. Së fundi ka filluar të ndërtoj mbi projektin hulumtues ‘Reflektime përbrenda një Antropologjie të Emocioneve dhe Intimitetit’.   

Ndër punët e fundit audivizuele dhe në media-të-reja të tija janë: "Shtëpitë-shkolla në vitet e 90-a" (2021), Botëfilmi "GOF" (2019), "Gratë e lirisë” (2018), "Voices from within" (2018), "The numerous thoughts and things" -film interaktiv (2017), "Machinima Film" (2016) etj.

Stafi Ynë

Partnerët tanë