close

Lum ÇITAKU

U. D. Drejtor

+383 38 213 227

Lumi ka mbi 17 vjet përvojë pune në filmbërje dhe arte vizuele. Ai punon si krijues, drejtor kreativ, producent, ligjerues dhe hulumtues i mediave të reja (new media), filmit dhe lojërave digjitale duke integruar antropologjinë bashkëkohore në procesin e dizajnimit dhe prodhimit.

Lumi ka përfunduar studimet e nivelit Master në Antropologji Vizuele dhe të Mediave (Departamenti i Shkencave Politike dhe Sociale – Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Sociale në Universitetin Freie në Berlin). Paraprakisht ka përfunduar studimet Bachelor në Arte dhe Shkenca të Aplikuara nga Instituti i Teknologjisë i Roçesterit – Kosovë, ku tani ligjeron.

Si bursist programit të EU-së - Young Cell Scheme që ka për qëllim ndërtimin e një shëbimi civil profesional dhe apolitik në Kosovë, Lumi i është bashkuar Qendrës Kinematografike të Kosovës në janar 2019, për të vazhduar kontributin e tij në fushën e filmit edhe nga përbrenda institucioneve.

Ai aktualisht po e zgjeron projektin e tij ‘An Anthropology of Interface - Dialektika dhe Estetika e të Krijuarit me Digjitalen’ – një fenomenologji tempo-historike - kombinim i hulumtimit etnografik në disa vende, etnografisë digjitale, dhe filmit interaktiv që heton jetët e krijuesve digjitalë (digital creators) duke bashkë-eksploruar shtresimet e sistemeve themelore të besimeve, përjetimet dhe besimet, për të analizuar bashkë me ta relacionet e tyre të tanishme me formësimet e tyre filozofike, angazhimet e përditshme dhe krijimet e tyre.

Ndër punët audivizuele dhe në media-të-reja/new media të tija janë: “Gratë e Lirisë”/"Women of Liberty" (2021), “Cineks.com” (2021), “Shtëpitë-shkolla në vitet e 90-a”/“School-Houses in Kosova during the 1990s” (2021), “Undesignate.org” (2022) ‘Botëfilmi’ – “GOF” (2019), "Voices From Within" (2018), “The numerous thoughts and things” – film interaktiv (2017), "Machinima Film" (2016) etc.

Stafi Ynë

Partnerët tanë