close

Lum ÇITAKU

Zyrtar i Lartë për Marrëdhënie me Publikun

+383 38 213 227

Lumi ka mbi 16 vjet përvojë pune në filmbërje dhe arte vizuele. Ai punon si krijues, drejtor kreativ, producent, ligjerues dhe hulumtues i mediave të reja (new media), filmit dhe lojërave digjitale duke integruar antropologjinë bashkëkohore në procesin e dizajnimit dhe prodhimit.

Lumi ka përfunduar studimet e nivelit Master në Antropologji Vizuele dhe të Mediave (Departamenti i Shkencave Politike dhe Sociale – Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Sociale në Universitetin Freie në Berlin). Paraprakisht ka përfunduar studimet Bachelor në Arte dhe Shkenca të Aplikuara nga Instituti i Teknologjisë i Roçesterit – Kosovë, ku tani ligjeron Dizajnin Digjital në Komunikim.

Si bursist Young Cell Scheme program që ka për qëllim ndërtimin e një shëbimi civil profesional në Kosovë, Lumi i është bashkuar Qendrës Kinematografike të Kosovës në janar 2019, për të vazhduar kontributin e tij në fushën e filmit edhe nga përbrenda institucioneve.

Ai aktualisht po e zgjeron projektin e tij 'An Anthropology of Interface - Dialektika dhe Estetika e të Krijuarit me Digjitalen' – një kombinim i hulumtimit etnografik i disa vendeve, etnografisë digjitale, dhe filmit interaktiv që heton jetët e krijuesve digjitalë (digital creators) duke bashkë-eksploruar shtresimet e sistemeve themelore të besimeve dhe besimet, për të analizuar më pas bashkë me ta relacionet e tyre të tanishme me formësimet e tyre filozofike, angazhimet e përditshme dhe krijimet e tyre.

Ndër punët audivizuele të tija të fundit janë: “Gratë e Lirisë”/"Women of Liberty" (2021), “Shtëpitë-shkolla në vitet e 90-a”/“School-Houses in Kosova during the 1990s” (2021), “Botëfilmi – GOF”/"GOF - Filmworld" (2019), "Voices From Within" (2018), “The numerous thoughts and things” – Interactive film (2017), "Machinima Film" (2016) etc.

Stafi Ynë

Partnerët tanë