close

PËR NE

Qendra Kinematografike e Kosovës (QKK) është institucion publik me atributet e autoritetit qëndror për kinematografi i cili ka për qëllim realizimin e politikave kinematografike për interesin publik. 

Çdo vit QKK organizon thirrje për subvencionimin e projekteve filmike me metrazh të shkurtër dhe të gjatë artistik, dokumentar, animacion, zhvillimet e skenarit, postproduksion si dhe bashkëprodhimet ndërkombëtare. 

QKK gjithashtu bën promovimin e industrisë së filmit të Kosovës në festivalet dhe tregjet më të mëdha të filmit në botë.

Stafi Ynë

Partnerët tanë