close

Aplikimi për programin e montazhës në FAMU i hapur deri me 15 prill

Shkolla e filmit dhe televizionit e Akademisë së Arteve të Bukura në Pragë – FAMU sivjet ka ofruar raundin e tretë të programit të masterit për montazhë. Inkurajohen të gjithë të interesuarit e fushës së filmit shtetas të Kosovës të aplikojnë. Afati i fundit për aplikim është 15 prill, 2021.

Ky është viti i shtatë me radhë që Qendra Kinematografike e Kosovës mundëson financimin e shkollës së filmit dhe televizionit në Pragë – FAMU.

FAMU është themeluar me dekret presidencial në vitin 1945 dhe ofron programe të akredituara dhe të çertifikuara të studimit si në gjuhën çeke ashtu edhe në atë angleze.

Memorandumi i lidhur mes QKK-së, MKRS-së dhe FAMU-së, ofron mundësinë e edukimit audio-vizual për qytetarët e Republikës së Kosovës në këtë Akademi. Bursa vlen vetëm për shtetas të Republikës së Kosovës me vendbanim të përhershëm në Kosovë.

Kushtet për regjistrim në shkollën e filmit FAMU përcaktohen nga shkolla e filmit dhe televizionit të Akademisë së Arteve të Bukura me seli në Pragë, të cilët gjithashtu bëjnë edhe intervistimin dhe përzgjedhjen.

Linku për aplikim në pogramin e montazhës:

https://international.famu.cz/programs/masters-degree-in-editing

Partnerët tanë