close

BURSA PËR FAMU

Qendra Kinematografike e Kosovës ju njofton për mundësinë e aplikimit në shkollën e filmit dhe televizionit të Akademisë së Arteve të Bukura në Pragë – FAMU.

FAMU është themeluar me dekret presidencial në vitin 1945 dhe ofron programe të akredituara dhe të çertifikuara të studimit si në gjuhën çeke ashtu edhe në atë angleze.

Memorandumi i lidhur mes QKK-së, MKRS-së dhe FAMU-së, ofron mundësinë e edukimit audio-vizual për qytetarët e Republikës së Kosovës në këtë Akademi.

Bursa vlen vetëm për shtetas të Republikës së Kosovës me vendbanim të përhershëm në Kosovë.

Kushtet për regjistrim në shkollën e filmit FAMU përcaktohen nga shkolla e filmit dhe televizionit të Akademisë së Arteve të Bukura me seli në Pragë, të cilët gjithashtu bëjnë edhe intervistimin dhe përzgjedhjen.

Për t’i parë kriteret dhe afatet ju lutem klikoni KËTU

Qendra Kinematografike e Kosovës ka nënshkruar Memorandum të Mirëkuptimit me FAMU për mbështetjen e qytetarëve të Kosovës për të studjuar në këtë Universitet.

Partnerët tanë