close

HAPET THIRRJA PËR PROJEKTE NË FORUMIN MAKECOPRODOX PËR VITIN 2023

Hapet thirrja për projekte për prodhuesit/autorët me projekte të dokumentarëve kreativ.

Forumi MakeCoProDox ka për qëllim të zhvillojë një plan strategjik për të rritur bashkëprodhimin e filmave dokumentarë midis vendeve të Ballkanit. Forumi mirëpret përfaqësues nga qendrat rajonale të filmit, profesionistë të filmit dokumentar dhe 10 projekte në faza të ndryshme të prodhimit.

Edicioni i 5-të i Forumit MakeCoProDox do të realizohet gjatë Festivalit të Filmit Dokumentar Kreativ MakeDox i cili do të mbahet në Shkup, Maqedoni.

Afati i aplikimit: 1 korrik 2023

Informata më të detajuara gjeni në linkun: http://makedox.mk/.../open-call-for.../uncategorized/

Partnerët tanë