close

Ftesë për diskutim publik

Ftohen të gjithë të interesuarit të marrin pjesë në diskutimin publik për projektligjin mbi kinematografinë të caktuar me datë 07.11.2022 duke filluar nga ora 12:30 deri në 15:30. Diskutimi mbahet në hapësirën e Kino ARMATA.

Partnerët tanë