close

Projektligji për kinematografinë

Është publikuar në platformë për konsultime me publikun - Projektligji për kinematografinë

Komentet tuaja mund ti bëni në sistemin online që është i hapur për të gjithë. Për ta bërë këtë, së pari duhet të regjistroheni në faqe.

Bashkangjitur gjeni linkun ku mund të bëni komentet:

https://bit.ly/3Tsnw8l

Me këtë ligj rregullohet veprimtaria, organizimi, financimi, prodhimtaria, distribuimi dhe shfaqja e veprave filmike në vend dhe jashtë vendit, inkurajimi i krijimtarisë, promovimi, mbrojtja, ruajtja dhe studimi i trashëgimisë kinematografike, zhvillimi, mbështetja, edukimi përmes filmit, promovimi dhe ruajtja e krijimtarisë kinematografike, përmes krijimit të kushteve për prodhimin e veprave filmike vendore dhe bashkëprodhimeve ndërkombëtare.

Partnerët tanë