close

Nënshkruhet marrëveshja për bashkëprodhim filmik në mes Kosovës dhe Shqipërisë

Sot në Tiranë në mbledhjen e të dy qeverive, Ministrja e Kulturës, Rinisë dhe Sportit znj. Dumoshi dhe Ministrja e Kulturës znj. Margariti, nënshkruan marrëveshjen që përcakton bashkëprodhimin filmik në mes të Kosovës dhe Shqipërisë.

Kjo marrëveshje do të intensifikojë bashkëpunimin ndërmjet dy institucioneve filmike, Qendrës Kinematografike të Kosovës dhe Qendrës Kombëtare të Kinematografisë së Shqipërisë në bashkëprodhimin e filmave.  

Marrëveshja parasheh edhe ndarjen e çmimeve vjetore kombëtare të përbashkëta në fushën e kinematografisë ceremonitë e të cilave pritet të ndodhin njërin vit në Tiranë dhe tjetrin në Prishtinë. Procedurat për ndarjen e çmimeve kombëtare për kinematografi do të bëhen me një rregullore të veçantë.

Kjo marrëveshje poashtu parasheh promovimin e ndërsjellë të filmave nga të dyja vendet, promovimin ndërkombëtar të përbashkët, si dhe e bën edhe inicimin e themelimit të fondit të përbashkët për kinematografi që do t’i shërbente bashkëprodhimit në mes të dy vendeve si interes kombëtar.

Detajet u marrëveshjes do të publikohen së shpejti.

Partnerët tanë