close

Mbyllet konkursi vjetor i QKK-së

Është mbyllur konkursi vjetor i Qendrës Kinematografike të Kosovës për mbështetje të projekteve filmike.

Këtë vit kanë aplikuar gjithsej 71 projekte filmike.

Nga këto projekte:

12 projekte kanë aplikuar në kategorinë e metrazhit të gjatë artistik;

11 projekte në kategorinë e bashkëprodhimeve minorë për film të metrazhit të gjatë artistik

6 projekte në kategorinë e filmit të metrazhit të gjatë dokumentar

3 projekte në kategorinë për postproduksion të filmit të metraxhit të gjatë artistik

1 projekt në kategorinë e filmave të regjisorëve debutant

14 projekte në kategorinë e filmave të shkurtë artistik

3 projekte në kategorinë e filmave të shkurtë dokumentar

5 projekte në kategorinë e filmave të shkurtë të animuar

16 projekte në kategorinë për zhvillim skenari për film të metrazhit të gjatë artistik, dokumentarë, dhe të animuar.

Shuma e buxheti të QKK-së për këtë vit është 810,000 euro, shumica e së cilës ndahet për mbështetjen e projekteve filmike.

Pas mbylljes së konkursit është formuar komisioni i konkursit i cili verifikon secilin aplikacion se a i plotëson kriteret e përcaktuara me konkurs dhe aktet ligjore në fuqi. Me përfundimin e procesit të punës së komisionit të konkursit dhe atij financiar, emërohet juria vlerësuese të cilët shqyrtojnë dhe vlerësojnë projektet.

Listën e plotë të aplikuesve mund ta gjeni në seksionin e njoftimeve zyrtare në linkun:

https://qkk-rks.com/sq-al/njoftimet-zyrtare/

Partnerët tanë