close

Publikohet Raporti Vjetor i aktiviteteve kryesore të QKK-së

Është publikuar Raporti Vjetor i aktiviteteve kryesore të QKK-së për vitin 2019. Në këtë raport gjenden detajet e sukseseve ndërkombëtare më të rëndësishme të filmave dhe kineastëve të Kosovës. Poashtu janë të listuara dhe përshkruara aktivitetet në vend, organizimet e punëtorive, javëve të filmit dhe detaje të tjera të punës institucionale në drejtim të bërjes gjithnjë e më të mirë të kontekstit për realizimin dhe festimin e filmave.

Linku zyrtar:

https://qkk-rks.com/uploads/files/2019/December/25/Raporti_Vjetor_i_Aktiviteteve_teu_QKK-seu_-_20191577285907.pdf

Partnerët tanë