close

SEE Cinema Network ka hapur konkursin për mbështetje të filmave

SEE Cinema Network (Rrjeti Fondeve të Filmit i Evropës Juglindore) ka hapur konkursin për mbeshtetje të prodhimit të filmave të shkurtë dhe zhvillim të projekteve për filma të gjatë.

Për më shumë detaje vizitoni: https://seecinema.net/single_news.php?news_id=1600

 

Partnerët tanë