close

Bashkëprodhimi Izraelito-Kosovar 'Everything is Broken up and Dances' premiere në Prifilm Fest

Në PriFest sonte, 19 korrik, jepet premiera kosovare e filmit izraelit që është në koproduksion me Kosovën i mbështetur nga QKK - 'Everything is Broken up and Dances' nga Nony Geffen.

Filmi shfaqet në ora 19:00 në Kino ABC.

Partnerët tanë