Kontakti

Kontakti

Adresa: Qafa-Galeria No.15
10000 Prishtinë, Kosovë

Tel: +381 38 213 – 227
FAX: +381 38 213 – 227

E-Mail: info@qkk-rks.com
Web: www.qkk-rks.com

Arben Zharku - Drejtor

TEL: +381 38 213 228

E-Mail: arben.zharku@qkk-rks.com

Arbnore Hyseni- Asistente administrative

TEL: +381 38 213 227

E-Mail: arbnore.hyseni@qkk-rks.com
arbnore.hyseni@rks-gov.net

 

 

Virgjina Peja - Financiere

TEL: +381 38 211 464

E-Mail: virgjina.peja@rks-gov.net

virgjina.peja@qkk-rks.com

 

Vesa Qena - Marëdhënie ndërkombëtare dhe publikun

TEL: +381 38 211 464

E-Mail: vesa.qena@qkk-rks.com
vesa.qena@qkk-rks.com